Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Persbericht: Ontduiking en schending van EU-sancties nu strafbaar

Het omzeilen van Europese sancties is een probleem voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van het EU-buitenlandbeleid. Sancties zijn bedoeld om toegang van misdadige regimes en personen tot geldstromen en gevoelige technologie te beperken. Zolang grote en kleine vissen door de mazen van het net kunnen zwemmen, wordt dat doel ondermijnd.

Daarom heeft de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement ingestemd met het wetsvoorstel om het ontduiken en schenden van EU-sancties strafbaar te stellen.

Lid van het Europees Parlement en de commissie LIBE, Sophie In 't Veld (Volt) benadrukt dat de nieuwe wet geen papieren tijger mag worden:

"Nationale regeringen moeten zonder reserves aan de slag om deze wet uit te gaan voeren, en een einde te maken aan de rode loper voor sanctieovertreders die er nu in sommige landen ligt. Als lidstaten onder druk van binnenlandse lobby's toch de wet niet goed handhaven, dan verwacht ik dat de Europese Commissie keiharde actie onderneemt."

Met het akkoord wordt duidelijk welke handelingen gezien worden als het schenden van sancties. Opgenomen in het akkoord zijn onder andere de volgende handelingen:

  • het niet bevriezen van tegoeden.
  • het schenden van reisverboden of zaken doen met bedrijven gelieerd aan een staat waar sancties voor gelden.
  • het bieden van financieel of juridisch advies met sanctieschending als doel.

 

Daar tegenover staat dat steun voor humanitaire doeleinden niet wordt gezien als het schenden van sancties. Onder het ontwijken of omzeilen van sancties vallen het verhullen of verplaatsen van bevroren tegoeden valt hieronder. Evenals het verhullen van de ware identiteit van de eigenaar van een goed.

Strengere sancties belemmerd door nationale belangen

Gezien de ernst van de situatie, was de verwachting dat een sterker pakket aangenomen kon worden. Toch bleken kleine nationale belangen zwaarder te wegen voor de lidstaten, dan een zo goed mogelijke handhaving van de tegen Rusland afgekondigde sancties. Op nagenoeg ieder punt hebben ze het Commissievoorstel afgezwakt.

Sophie in 't Veld over het onderhandelingsresultaat:

Er blijkt toch licht te zitten tussen wat regeringsleiders stoer verkondigen na iedere ronde van sancties en wat ze bereid zijn te doen om die sancties effectief te maken. We hebben als Europees Parlement hard onderhandeld voor het best mogelijke resultaat, maar de lidstaten wilden niet meewerken. We moeten echter oog houden voor de tikkende klok, die niet aan de kant van Oekraïne is."