Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Grondrechten

Sophie in 't Veld zet zich in voor de grondrechten die jij en iedere andere Europeaan hebben. We leven immers in een democratische rechtsstaat. Denk aan het recht om niet gediscrimineerd of bespioneerd te worden. Denk aan je vrijheid om te mogen zeggen en denken wat je wilt. Je recht op gelijkheid voor de wet en echte gelijkwaardigheid in de praktijk.