Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Dit is Sophie 

Sophie in ’t Veld (1963) is D66-lid van het Europees Parlement. Samen met Samira Rafaela vormt zij de D66-delegatie in het Europees Parlement. D66 maakt deel uit van de fractie Renew Europe, de derde grootste fractie in het Parlement.

De strijd voor democratie, grondrechten en de rechtsstaat vormt de leidraad voor het politieke werk van In 't Veld. Ze maakt zich in het Europees Parlement hard voor de vrijheid, rechten en kansen van alle Europeanen, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan en ongeacht hun identiteit.

Deze drijfveer vertaalt zich naar een niet aflatende inzet voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in EU-landen, respect voor LHBTI-rechten, de bescherming van journalisten, het opkomen voor seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en het waarborgen van privacy in een tijd van techreuzen en nieuwsgierige overheden. Op In ’t Velds initiatief worden regelmatig schendingen van de privacy aangevochten. Zowel in het Europees Parlement, als bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

In het huidige mandaat (2019-2024) is In ’t Veld lid van de parlementaire commissies LIBE (Burgerlijke vrijheden, Justitie, Binnenlandse Zaken), AFCO (Constitutionele Zaken), CONT (Begrotingscontrole) en AIDA (AI in het digitale tijdperk). In de commissie LIBE is ze als "coördinator" verantwoordelijk voor de afstemming over de woordvoering en het stemgedrag van de Renew Europe fractie. Ze is voorzitter van de EP-monitoringgroep die toeziet op de naleving van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in de EU-landen. Ze zit in het bestuur van de stuurgroep voor seksuele en reproductieve gezondheid en is ze lid van de stuurgroep voor LHBTI-rechten. In 2022 is in 't Veld aangewezen als rapporteur van de onderzoekscommissie naar spionagesoftware PEGA (Pegasus).

Biografie
In ’t Veld is geboren in de provincie Overijssel en groeide op in Paramaribo, Den Haag en Delft. Na haar studie geschiedenis werkte ze onder meer als freelance vertaler. Ze spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Grieks. Haar Europese politieke loopbaan begon als medewerker van D66-Europarlementariër Johanna Boogerd-Quaak. In 2004 is In ’t Veld zelf verkozen en sindsdien heeft ze opgetreden als delegatieleider van D66 in Europa.

In september 2017 verscheen het boek “Een Europees ID”. In dit boek geeft In ’t Veld een inkijkje in de politieke arena waar de Europese waardengemeenschap gestalte krijgt. In haar nieuwe boek "The Scent of Wild Animals" (2021) pleit ze voor een versterkte Europese parlementaire democratie.

 

2022
2021
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004