Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Jouw privacy

We nemen de privacy van gebruikers zeer serieus en we zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Beleid voor de website van Sophie in ´t Veld (www.sophieintveld.eu, hierna: de “website”) uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Beleid aandachtig door te nemen.

1. Welke informatie wordt door de website verzameld en verwerkt?

Verstrekken van Persoonsgegevens niet vereist

Sophieintveld.eu stelt het verstrekken van Persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar website.

2. Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Ter uitvoering van de website maakt sophieintveld.eu gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. In dit Privacy Beleid wordt met “cookies” ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals Flash cookies, device fingerprinting, HTML5 local storage en Javascripts. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Sophieintveld.eu zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Twitter
De website biedt de mogelijkheid om de laatste bijdragen (tweets) van  Sophie in ´t Veld op Twitter direct op de website te lezen (een zogenaamde Twitterfeed).

3. Voor welke doeleinden zal de website de verzamelde informatie gebruiken?

Sophieintveld.eu zal de over jou verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om de website zo goed mogelijk aan je te kunnen verlenen;
  • om jouw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
  • om jouw klachten, suggesties, en vragen te behandelen;
  • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
  • om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien wij daartoe aanleiding zien op grond van deze Privacy Beleid;

 

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal sophieintveld.eu jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Sophieintveld.eu kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van jouw IP-adres). Tot slot kan de website jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Toestemming ouders

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het gebruik van de website. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heb je de toestemming van jouw ouders of voogd nodig voordat je gebruik mag maken van de website. Als je nog geen zestien (16) jaar of ouder bent en geen toestemming van je ouders/voogd hebt om gebruik te maken van de website, mag je geen gebruik maken van de website.

5. Op welke wijze beschermt Sophieintveld.eu persoonlijke informatie?

Via D66 zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Bewaren van jouw gegevens

De website bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens sophieintveld.eu over je heeft vastgelegd, kan je contact opnemen met sophie.intveld-office@europarl.europa.eu. Deze zal binnen vier weken aan je mededelen of de website persoonsgegevens over je verwerkt. Indien dit het geval is, zendt de webmaster je een volledig overzicht van de

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Sophieintveld.eu heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Dit Privacy Beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website worden verwerkt. De website en Sophie in ´t Veld accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

9. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

10. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid dan kunt je een e-mail sturen aan sophie.intveld-office@europarl.europa.eu