Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

PERSBERICHT | 13-02-2024

Zojuist keurde de vakcommissie Justitie, Burgerlijke Vrijheden en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement een set van 10 wetteksten goed die samen het nieuwe EU-asielrecht gaan vormen. Dit volgt op de doorbraak eind december tussen het Parlement en de lidstaten, na acht jaar van blokkade op dit belangrijke dossier.

Eén van de wetteksten die werd goedgekeurd, is de Opvangrichtlijn waarop Sophie in 't Veld EP-rapporteur is. Deze wettekst kreeg opvallend brede steun van christendemocratische, sociaaldemocratische, liberale en groene Europarlementariërs. De Opvangrichtlijn heeft tot doel om de opvangstandaarden in heel de EU gelijk te trekken. Zo is vastgelegd dat elke lidstaat voldoende capaciteit moet aanhouden om kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden aan alle asielzoekers. De opvang moet ook voldoende kansen bieden tot ontplooiing en integratie van asielzoekers, zoals de toegang tot onderwijs, taalcursussen en de arbeidsmarkt. Er zijn speciale waarborgen voor kwetsbare groepen asielzoekers voorzien, zoals voor vrouwen, kinderen of lhbti-personen. De regels voor de detentie van kinderen zijn ook flink aangescherpt, dat kan enkel nog na een analyse van het belang van het kind. 

Sophie in ’t Veld:

“De Opvangrichtlijn is een hoeksteen van het nieuwe asielbeleid, het legt vast dat alle asielzoekers in de EU recht hebben op goede opvang. Lidstaten moeten echt een tandje gaan bijsteken om maatwerk te gaan leveren voor elke asielzoeker. Vooral voor kinderen moet het echt beter, zo krijgt elk alleenreizend kind vanaf dag 1 een voogd en moet detentie van kinderen de absolute uitzondering worden.”

Ondanks het feit dat Sophie in ’t Veld tevreden is over het feit dat na al die jaren de finale goedkeuring van de Opvangrichtlijn nu eindelijk in het vizier komt, baren andere aspecten van het EU-asielpakket haar wel grote zorgen. Het is vooral onduidelijk hoe de rechten van kinderen zullen worden gewaarborgd in de nieuwe “grensprocedure” - een aan de buitengrenzen voor asielzoekers die minder kans maken op een status. Vooral de vraag of dit niet gaat leiden tot grootschalige detentie van families met kinderen heeft haar bijzondere aandacht. Daarom heeft in 't Veld zich onthouden van stemming op de crisisverordening. De tekst biedt te weinig waarborgen om grootschalige en langdurige detentie aan de buitengrenzen te voorkomen. Samen met haar Franse collega Fabienne Keller heeft Sophie vandaag ook een brief aan de Eurocommissaris Johansson geschreven, waarin ze concrete toezegging vragen voor het doen respecteren van kinderen in de implementatiefase van deze nieuwe EU-asielwetgeving. Zie deze brief als bijlage bij dit persbericht.

In ‘t Veld verwelkomt de stemming vandaag, maar vindt het geen reden tot juichen:

“Dit EU-asielpakket gaat bij mij fors over de pijngrens. Het is een zeer delicaat compromis tussen het parlement en de lidstaten, na vele jaren moeizaam onderhandelen. Dat zomaar wegstemmen zou onverantwoord zijn. Dit is juist een beleidsterrein waarop we samen de uitdagingen prima de baas kunnen. Alles hangt van hoe het in de praktijk gaat worden omgezet. Dat is waarom we er bij de Commissie op hebben aangedrongen dat elke lidstaat genoeg capaciteit voorziet en de waarborgen voor kinderen in de praktijk worden gebracht."

De plenaire stemmingen over deze wetteksten zullen waarschijnlijk in maart of april plaatsvinden.