Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Inzage in EU-documenten moet makkelijker

Vandaag steunde het Europees Parlement het rapport over de wet openbaarheid van bestuur ‘Eurowob’ van Europees lijsttrekker Sophie in ’t Veld. “Dit is het moment om de Europese instellingen transparanter te maken en de Europeanen meer vertrouwen te geven in de Europese politiek. Kiezers moeten kunnen volgen wat hun vertegenwoordigers en bestuurders doen.

Europa is uitgegroeid tot een volwassen politieke unie, discretie en geheimhouding moeten plaatsmaken voor transparantie en openbaarheid van bestuur.” Ook op nationaal niveau werkt D66 aan meer openbaarheid van bestuur, Tweede Kamerlid Gerard Schouw: “Openheid en transparantie is de motor waar een democratie op draait. Daarom heeft D66 ook het initiatief genomen om de Nederlandse wet op het openbaar bestuur te verbeteren.”

Makkelijker en goedkoper
Het moet makkelijker en goedkoper worden om inzage te krijgen in stukken. “Op D66-initiatief wil het Europees Parlement een einde maken aan het stelselmatige en ongefundeerd geheim verklaren van documenten. Burgers en journalisten kunnen afgewezen Eurowob-verzoeken nu alleen aanvechten via kostbare en tijdrovende juridische procedures. Zo wordt openbaarheid van bestuur een papieren tijger, en de rechtbank wordt onnodig belast.” Het Europees Parlement pleit voor snellere en lichtere procedures en wijst op de rol die de Europese ombudsman hierin kan spelen. Ook moeten veel meer stukken proactief op het internet worden gepubliceerd en moeten er strakkere en toetsbare regels voor het geheim verklaren van stukken komen. Het rapport over de wet openbaarheid van bestuur pleit voor een cultuuromslag, benadrukt In ’t Veld. Het Europees Parlement roept de Commissie en de Raad dringend op een einde te maken aan de blokkade van de modernisering van de Eurowob. “Dat is een noodzakelijke stap om de vertrouwenscrisis te overwinnen”, aldus de D66’er.

Christendemocraten
De alternatieve resolutie van de Christendemocraten (EVP), waarin de Europese politieke familie van het CDA pleitte voor minder transparantie, behaalde geen meerderheid. In ’t Veld: “Terwijl Europeanen schreeuwen om meer openbaarheid van bestuur, willen Christendemocraten juist minder openheid. Deze tegenreactie is nodeloos achterhaald en funest voor het vertrouwen van de burger in de Europese politiek. De ‘wij regelen het wel voor u’-houding is uitgewerkt, Europeanen kunnen uitstekend zelf bepalen welke informatie relevant voor hen is.”

De plenaire bijdrage van Sophie in ’t Veld (10 maart 2014) vindt u hier.