Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

D66-PERSBERICHT | 28-03-2023

Vandaag stemt het Europees Parlement over een reeks wetten op het gebied van asiel en migratie. Deze stemming is de jongste stap in een proces dat, na jaren van stilstand, een gezamenlijke Europese aanpak van asiel dichterbij brengt.

Na de grote toestroom van migranten in 2015 deed de Europese Commissie een serie wetsvoorstellen om het asiel- en migratiebeleid te hervormen. Het Europees Parlement stond klaar om te besluiten, maar de lidstaten kwamen er niet uit. In 2020 deed de Commissie een nieuwe poging om beweging in de zaak te brengen, met een serie voorstellen om te komen tot meer uniformiteit en solidariteit binnen de EU (het Asiel- en Migratiepact). De kwestie bleef echter geblokkeerd in de Raad.

Op initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld werd een stappenplan overeen gekomen tussen Raad en Parlement (Joint Roadmap). Hierin is vastgelegd dat er vóór de EP-verkiezingen van volgend jaar een hervorming moet plaatsvinden van de EU-asielwetgeving. De Roadmap voorzag de belangrijke stemming over deze vier voorstellen voor het einde van maart en die deadline wordt vandaag dus gehaald.

De afgelopen weken waren er intensieve onderhandelingen tussen de grote fracties in het EP, met als resultaat het compromis dat vandaag aangenomen zal worden in de EP-vakcommissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE). Voor D66 is het van groot belang dat er nu schot in de zaak zit en blijft. Dit compromis is een voortzetting van de doorbraak op een drietal dossiers waarmee de Raad eindelijk akkoord ging, waaronder op de Opvangrichtlijn waar Sophie in ‘t Veld EP-rapporteur op is.

De belangrijkste wijzigingen die het EP in de stemming vandaag zal aanbrengen, zijn onder andere een sterkere plicht voor lidstaten om solidariteit te tonen wanneer grenslidstaten onder druk staan, in het bijzonder door asielzoekers over te nemen van deze lidstaten. Daarnaast is de zogeheten “grensprocedure” (een versnelde asielprocedure aan de grens) niet langer verplicht voor lidstaten om toe te passen. Ook zijn er waarborgen voor gezinnen, kinderen en andere kwetsbare groepen.

Sophie in ‘t Veld:

Het Europees Parlement heeft een compromis uit onderhandeld van links tot rechts op het politieke spectrum. Dat was voor iedereen geven en nemen. Het is een compromis dat hier en daar de pijngrens raakt. Hoewel ik graag had gezien dat de “Dublinregels” volledig vervangen worden door een doorlopende verplichte opvang door alle lidstaten, is dit wel degelijk een Europese “spreidingswet”.  Deze gaat gelden wanneer bepaalde lidstaten het niet meer aankunnen. Het is goed dat we met de stemming vandaag de huidige stagnatie op dit dossier doorbreken. Deze situatie laten voortbestaan is onaanvaardbaar uit humanitair oogpunt."

"Het Parlement heeft wederom z’n huiswerk gedaan. Nu moeten de lidstaten ook uit hun loopgraven komen en verantwoordelijkheid tonen. We mogen deze kans niet laten lopen om voor de EP-verkiezingen van volgend jaar definitief te komen tot een effectief een humaan EU-asielbeleid. Dat kan, als de lidstaten solidariteit tonen, met elkaar en met mensen die hier een veilig heenkomen zoeken. Als rijkste continent ter wereld, met 450 miljoen inwoners, kunnen we samen de opvang en integratie van asielzoekers prima de baas.”